OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door <Oscar Groenewold>. <Oscar Groenewold>.biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.


Door mijn site te bezoeken en / of iets van mij te kopen, neemt u deel aan mijn “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.


Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u mijn website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.


Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. Ik behoud mij het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op mijn website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.


SECTIE 1 – VOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u mij uw toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe deze site te gebruiken.


U mag mijn producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).


U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.


Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.


SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik behoud mij het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook te weigeren.


U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.


U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij.


De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE


Ik ben niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.


Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Ik behoud mij het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar ik ben niet verplicht om informatie op mijn site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op mijn site te volgen.


SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van mijn producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ik behoud mij het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Ik ben niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.


SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens mijn retourbeleid.

Ik behoud mij het recht voor, maar ik ben niet verplicht, om de verkoop van mijn producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Ik kan dit recht van geval tot geval uitoefenen. Ik behoud mij het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die ik aanbied te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van mij. Ik behoud mij het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.


Ik garandeer niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Ik behoud mij het recht voor om elke bestelling die u bij mij plaatst te weigeren. Ik kan, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken te annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat ik een bestelling wijzig of annuleer, kan ik proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Ik behoud mij het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar mijn oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.


U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in mijn winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat ik uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg mijn retourbeleid voor meer informatie.


SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

Ik kan u toegang geven tot tools van derden waarover ik geen toezicht houd en geen controle of input heb.


U erkent en gaat ermee akkoord dat ik toegang verleen tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.


Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).

Ik kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via mijn Service, kunnen materiaal van derden bevatten.


Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan mij zijn gelieerd. Ik ben niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en ik geef geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.


Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN


Als u op mijn verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van mij, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat ik op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar mij stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Ik ben niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.


Ik kan, maar ben niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan ik naar eigen goeddunken vaststel dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .


U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of mij of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Ik neem geen verantwoordelijkheid en aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE


Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder mijn privacybeleid. Om mijn privacybeleid te bekijken.


SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op mijn site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Ik behoud mij het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

Ik ben niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met mijn intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Ik behoud mij het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Ik kan niet verklaren of garanderen dat uw gebruik van mijn service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.


Ik garandeer niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.


U gaat ermee akkoord dat ik van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kan verwijderen of de service op elk moment kan annuleren, zonder kennisgeving aan u.


U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van de service, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door mij vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.


<Oscar Groenewold>, mijn directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze

verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is mijn aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in om <Oscar Groenewold> en mijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.


Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of mij worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door mij te laten weten dat u mijn Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u mijn site niet langer gebruikt.


Als u naar mijn oordeel niet, of ik vermoed dat u er niet in bent geslaagd, enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden naleeft, kan ik deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u daarom de toegang tot mijn Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als ik een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat ik afstand doe van dat recht of die bepaling.


Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door mij op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en mij en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen mondeling of schriftelijk tussen u en mij (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).


Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.


SECTIE 18 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.


Ik behoud mij het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op mijn website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om mijn website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot mijn website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.


SECTIE 19 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar info@oscargroenewold.nl worden gestuurd.

Download gratis 'Het geheim van afvallen'!

Wat is de meest effectieve manier om gewicht te verliezen? Download gratis mijn uitwerking van 5 handvatten die het antwoord op deze vraag samenvat!